PATIENTVEJLEDNING OM UNDERSØGELSE FOR CELLEFORANDRINGER

 

Hvad betyder forandringer i celleprøven fra livmoderhalsen?

Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes en virus, der er seksuelt overført (Human Papillomavirus, HPV). Både virusinfektionen og celleforandringer er ofte symptomløse.

 

Screening

Alle kvinder mellem 23 og 65 i Danmark tilbydes en celleprøve fra livmoderhalsen. Resultatet af denne afgør hvem, som bør undersøges nærmere. Herved kan man finde og behandle forstadier til kræft inden, de udvikler sig til egentlig kræft i livmoderhalsen. Screeningsprogrammet har nedbragt hyppigheden af livmoderhalskræft betydeligt.

Mistanke om celleforandringer behøver ikke at være forstadier til kræft, men kan skyldes infektion eller heling efter tidligere infektion. Ved mistanke om celleforandringer skal du altid undersøges yderligere.

Celleforandringer eller mistanke om det betyder altså ikke, at du har kræft – men undersøgelse hos en gynækolog afgør, om du har forstadier dertil, som skal behandles, eller ej.

 

Hvad sker der hos gynækologen? 

Undersøgelsen for celleforandringer foregår således:
Livmoderhalsen undersøges med et særligt mikroskop (kolposkop), hvor slimhinden ses efter for forandringer. Der anlægges lokalbedøvelse med samme meget tynde type kanyle, som tandlæger bruger.

Der skrabes væv fra livmoderhalskanalen og tages vævsprøver fra livmoderhalsen, hvor celleforandringer mistænkes. Selvom der ikke ses slimhindeforandringer, tages altid prøver.

Afhængig af blødningen skal du eventuelt have lagt en tampon i skeden. Denne tampon udgøres af en smal gazestrimmel med et blødningshæmmende middel. Tamponen skal vanligvis ligge i 8 til 12 timer. Derefter kan du selv fjerne den.

 

Hvad skal du passe på efter undersøgelsen? 

Efter undersøgelsen er der små sår på livmoderhalsen, der kan bløde en lille uges tid. Blødningen må ikke overstige en let menstruation i styrke, og den skal aftage dag for dag. Indtil blødningen ophører, bør du ikke bruge tampon, tage karbad, gå i svømmehal eller bade i havet. Ved samleje anbefales kondom, men det vil øge risikoen for blødning. Herudover kan du leve helt, som du plejer.

 

Hvis du i dagene efter undersøgelsen oplever:

  • Kraftig blødning
  • Ildelugtende udflåd
  • Feber

bør du kontakte os eller lægevagten. I weekender kontaktes lægevagten. På undersøgelsesdagen bør du ikke cykle, ride eller have samleje.

 

Hvad sker der herefter? 

Vævsprøverne bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, og svaret vil foreligge i løbet af 2-3 uger. Hvis der er celleforandringer, vil disse blive graderet i lette, moderate, svære og meget svære.

Uanset sværhedsgraden får du altid personlig besked om resultatet af undersøgelsen på E-mail, per brev, på telefon eller ved personligt fremmøde alt efter, hvad vi har aftalt.

Hos 2 ud af 3 kvinder forsvinder lette celleforandringer af sig selv i løbet af 6-12 måneder. Får du konstateret lette celleforandringer, er der derfor ingen grund til at behandle dig, men blot kontrollere med ny prøve efter 6 måneder.

 

Behandling

Anbefaling af kontrol og behandling afhænger af celleforandringernes sværhedsgrad:

Lette celleforandringer

  • Kontrol med celleprøve efter 6 måneder.

 

Moderate celleforandringer

  • Hos kvinder, som ønsker at bevare hele livmoderhalsen (f.eks. ved ønske om graviditet):
  • Kontrol med vævsprøver efter 6 måneder.
  • Hos alle andre kvinder tilrådes kegleoperation.

 

Svære eller meget svære celleforandringer

  •  Kegleoperation tilrådes altid

En kegleoperation kan foretages ambulant i lokalbedøvelse. Ved indgrebet udskæres en lille kegleformet del af livmoderhalsen, som medinddrager celleforandringerne. Se Keglesnit

 

April 2015