SPIRALOPLÆGNING - FJERNELSE: KØB OG BETAL APOTEKET DIREKTE HOS OS

 

 

 

 

 

 

 

Denne vejledning er til dig, som overvejer eller har besluttet dig for at få en spiral. Det er en kort information om oplægning og fjernelse af spiral (hormon- og kobberspiral) samt evt. bivirkninger.

Spiral er traditionelt et meget sikkert præventionsmiddel - hormonspiral formentlig det mest sikre middel på markedet. Hormonspiralen kan imidlertid også anvendes til behandling af blødningsforstyrrelser i overgangsalderen samt visse andre gynækologiske lidelser.

 

Forberedelse til indgrebet

Du skal selv medbringe spiralen, som derfor skal købes på apoteket inden du kommer. Recept til spiralen kan du få af din egen læge eller af os.
 Det optimale tidspunkt i din cyklus for anlæggelse af spiral er umiddelbart efter menstruation eller i slutningen af en menstruation. Du skal derfor planlægge det bedst mulige tidspunktet sammen med med os.

Ca. 1 time før du møder til oplægning af spiralen, bør du tage 2 stk. Panodil á 500 mg samt 2 stk. Ipren á 200 mg for at mindske ubehag og smerter ved oplægningen.

 

Før indgrebet

Vi informerer dig mundligt om indgrebet. Derefter skal du give mundligt samtykke til oplægningen. Inden spiralen oplægges foretages en gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning, hvor livmoderens størrelse og form vurderes. Vi tilbyder dig også at få foretaget en Chlamydia-test.

 

Selve indgrebet – oplægning af spiral

Oplægning af spiralen foregår gennem skeden, mens du ligger på et gynækologisk leje.
Først anlægges lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen med samme meget tynde kanyle, som tandlæger anvender. De første par stik vil du kunne mærke. Derefter vil du ikke kunne føle smerte i livmoderhalsen, men du vil hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig. Derefter oplægges spiralen og spiraltråden klippes ca. 4 cm udenfor livmodermunden. Herefter skannes igen for at sikre, at spiralen ligger, hvor den skal.

Efter anlæggelsen skal du vente 20 min. i venteværelset før, du er klar til at tage hjem.

 

Efter indgrebet

Efter indgrebet kommer der lidt blødning, som kan vare op til en uge. For at forebygge infektion bør du ikke have samleje i perioden med blødning ligesom, du frarådes anvendelse af tamponer samt svømme- og karbad. Du må gerne tage brusebad.

Når den første blødning efter oplægning af spiralen er ophørt, må du gerne anvende tampon ved de følgende blødninger. Hvis du ikke har en fast partner, anbefales du fortsat at anvende kondom ved hvert samleje.

2-4 måneder efter anlæggelsen bør du skannes igen for at sikre, at spiralen er forblevet på plads. Herefter kan den med stor sikkerhed forventes at forblive korrekt placeret resten af tiden.

 

Evt. bivirkninger

Infektion

Vær opmærksom på, at infektion i underlivet kan opstå selvom, alle hygiejniske forholdsregler er overholdt ved selve oplægningen og af dig selv.  Feber, tiltagende smerter og ildelugtende udflåd fra underlivet kan være tegn på infektion. Infektion i underlivet skal behandles akut. Du bør derfor straks søge læge for at blive undersøgt og evt. behandlet, hvis du får mistanke om infektion.

 

Almindelige gener

Hvis din partner eller du selv bliver generet af spiraltråden, kan den afkortes yderligere ved en senere undersøgelse.

Ved kobberspiral er rigelig menstruationsblødning og evt. smerter ikke ualmindelige. Det modsatte gør sig gældende for hormonspiralen. Kvinder med denne oplever ofte aftagende styrke og evt. ophør af menstruationssmerter og –blødning.

 

Graviditet

Spiral er det mest sikre præventionsmiddel, du kan anvende. Men ingen midler er fuldstændigt sikre. Således kan graviditet opstå hos en kvinde med spiral selvom, det er meget sjældent. Hvis en kvinde med spiral bliver gravid, er der forøget risiko for, at graviditeten sidder udenfor livmoderen, hvilket kan være farligt.

Hvis du skulle få mistanke om graviditet efter oplægning af en spiral, skal du straks tage en graviditetstest. Hvis den er positiv, skal du hurtigt gå til læge for at få undersøgt om grviditeten sidder i eller udenfor livmoderen. Hvis graviditetstesten er negativ, bør du kontrollere den efter en uge. Hvis den fortsat er negativ, vil du kunne regne med at det er rigtigt. Ved tvivl eller fortsat mistanke om graviditet, skal du gå til læge.

Hvis spiralen blev oplagt i slutningen eller lige efter en menstruation, virker den forebyggende mod graviditet med det samme.

Hvis du har fået oplagt en spiral på et andet tidspunkt, kan du ikke regne med sikker virkning før, du har haft en menstruation. Derfor bør du fortsat anvende et andet præventionsmiddel, kondom eller evt. p-piller frem til næste menstruation.

 

Fjernelse af spiral

Årsagen til at fjerne en spiral kan være udløbsdatoen er nået (normalt efter 5 år), ønske om graviditet eller gener med blødninger og smerter eller andet. Ved infektion i underlivet skal en spiral altid fjernes.

Fjernelse af en spiral foregår normalt helt ukompliceret og kan foretages af din egen læge eller gynækolog. Hvis spiraltråden ikke kan identificeres, skal du ultralydsskannes igen. Derefter vil man ofte kunne fjerne spiralen med en lille tang.

I den cyklus, hvor du har fået fjernet spiralen, kan du risikere at blive gravid. Derfor er det bedst at få fjernet din spiral under en menstruation. Du bør anvende et andet præventionsmiddel fra den dag du får spiralen fjernet, såfremt du ikke har et ønske om at blive gravid.

 

April 2015